Leefbaarheid

Heijplaters ervaren in meer of mindere mate diverse vormen van overlast, vaak gerelateerd aan de directe industriële of maritieme omgeving. Te denken valt hierbij aan vliegen, stank, zwerfafval, stof, geluid, trillingen, verkeersproblemen en -risico’s. Bewoners van Heijplaat hebben zich in gerelateerde themateams verenigd om de overlast drastisch te beperken en, beter nog, op te lossen.
  • Buitenruimte & Verkeer;
  • Schoon & Veilig;
  • Vliegen, Stank, Stof & Geluid.
In 2020 willen we onze contacten met betreffende bedrijven, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam e.a. instanties intensiveren om onze belangen te behartigen. Blijf overlast melden. Alleen zo houden we het probleem onder de aandacht. Melden kan via: https://www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html https://www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/  

Geef een reactie