Buitenruimte

Foto: Jan Grolleman

Introductie

De buitenruimte is van ons allemaal. Waar ons woongenot voor een groot deel van afhankelijk is. Groen, maar ook een parkeerplaats voor uw auto. Ruimte om te wandelen of een picknick in het park. Een bankje met uitzicht op de haven of de speelplek voor uw kind. Maar het gaat ook over een goed werkende waterafvoer en riolering. Een plan voor de buitenruimte kan dan ook niet zonder bemoeienis van degene die dit het meest aangaat, de bewoner.

Buro B+B heeft in 2018 opdracht van de gemeente Rotterdam gekregen om een Masterplan te ontwikkelen over de herinrichting van de buitenruimte. Tijdens twee eerdere bewonersbijeenkomsten eind 2018 heeft Buro B+B wensen van bewoners geïnventariseerd en haar voorlopige plannen met ons gedeeld. Het Masterplan is begin 2019 ingediend (zie dossier). De gebiedscommissie zal vervolgens de gemeente Rotterdam advies geven over dit plan.

Het team Buitenruimte heeft zich eind 2018/begin 2019 in het onderwerp verdiept door deskundigen te raadpleegden, ons in te lezen (in bestaande dossiers) en onze oren en ogen goed de kost te geven. Hierbij stond de vraag centraal: hoe kan de buitenruimte voor iedereen beter worden? Vanuit het besef van de kwaliteit van Heijplaat als historische enclave in een omgeving van haven en industrie. Dat betekent onderdeel zijn van een groot en ingewikkeld woon- en werkgebied. Waar het soms schuurt en botst, maar waar het een buitengewone uitdaging is er te wonen. Onze bevindingen hebben wij met de gebiedscommmissie gedeeld (zie dossier).

In het vervolgtraject met gemeente Rotterdam zal er door de bewoners van Heijplaat de komende tijd veel werk verzet moeten worden. Uitbreiding van het team Buitenruimte is daarbij zeer welkom. Bewoners die affiniteit hebben met dit onderwerp en bereid zijn zich hiervoor met woord en daad in te willen zetten, kunnen zich aanmelden bij wijplaat@gmail.com

Dossier

20190122 Heijplaat masterplan en inrichtingsvisie