Introductie

Wijplaat belangenorganisatie Heijlaat LogoBewonersbelangenparticipatie is een belangrijk middel om gehoord te worden. Wij vinden het belangrijk dat we als bewoners hiertoe onze krachten bundelen. Om beter samen te werken met – en invloed uit te oefenen op externe instanties, zoals gemeente, havenbedrijf en industrie. Om zo onze belangen te behartigen en ons woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. Zo is begin 2019 Wijplaat ontstaan.