Introductie

Wijplaat belangenorganisatie Heijlaat LogoIn mei 2019 is stichting WIJPLAAT opgericht om belangen van bewoners van Heijplaat te behartigen en het woon-, werk- en leefklimaat in onze wijk helpen te verbeteren.

Door onze krachten te bundelen werken we beter samen met – en oefenen we invloed uit op onze omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de industrie. Dit doen we voor een leefbaar Heijplaat, waar iedereen met plezier woont en werkt!

Meer informatie over WIJPLAAT is te vinden onder: