Vliegen, Stank, Stof & Geluid

VLIEGEN
Heijplaat ervaart al meerdere jaren overlast van vliegen, zeker bij warm weer. Uit meldingen bij DCMR én de poll op Heijplaat Online in 2018 is gebleken dat de vliegenoverlast op Heijplaat de afgelopen jaren enorm is toegenomen. De gemeente Rotterdam heeft het KAD (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) hierom in 2017, 2018 en 2019 opdracht gegeven om de situatie in en rond Heijplaat te onderzoeken.

Sinds ons bestaan is het WIJPLAAT Vliegenteam nauw betrokken geweest bij het uitgebreide monitoronderzoek in 2019. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen! Vast is komen te staan dat de bron van de overlast veroorzakende vliegensoorten gezocht moet worden in het plastic afval dat wordt verwerkt bij SUEZ, direct ten zuiden van Heijplaat.

Hiermee heeft Milieudienst DCMR hiermee concrete handvatten gekregen om te kunnen handhaven. SUEZ beraadt zich momenteel op te nemen maatregelen. Het WIJPLAAT Vliegenteam zal in 2020 (en verder) actief blijven totdat afdoende maatregelen zijn genomen om het vliegenprobleem op te lossen.

STANK
Vooral Heijplaters met een goede neus ervaren, met name bij warm weer, geuroverlast. Dit wordt veroorzaakt door de opslag en verwerking van verpakkingen met voedselresten. Afvalverwerker SUEZ heeft een aantal maatregelen genomen om dit te verminderen. Zo is de voorraadopslag drastisch omlaag gebracht, wordt de opslag binnen gehouden en blijven deuren zoveel mogelijk dicht. Ook wordt de lucht sinds 2017 gefilterd. De maatregelen lijken een positief effect te hebben: de klachten zijn sterk afgenomen en bewoners van Heijplaat geven aan minder vaak geuroverlast te ervaren.

STOF
Afvalverwerker SUEZ versnippert sloophout in de open lucht. Het bedrijf plant de activiteiten afhankelijk van de windrichting en houdt het stof nat om verspreiding te beperken.

Dossier

Bewoners Heijplaat voorlopig nog tussen de vliegen, RTV Rijnmond, 27 november 2019
Suez moet vliegenoverlast Heijplaat aanpakken, RTV Rijnmond, 13 november 2019

audiolink-rijnmond-wed-13-nov-2019-08_00.mp3
response op vragen 270219
response op vragen 070419
maandrapportage-week-20-21-22-23-vliegenoverlast
maandrapportage-vliegenoverlast week 16-17-18-19-vliegenoverlast
2e brief opzet vliegenonderzoek 7 april 2019
brief opzet vliegenonderzoek 27 februari 2019
Verslag van de bewonersbijeenkomst vliegenoverlast Heijplaat, gehouden op 14 november 2018
Rapport Monitoring vliegenoverlast Heijplaat 18-10-2018
Artikel Heijplaat Post uitgave 3 2018, pagina 8-11.
http://www.suez.nl/bewonersinformatie-heijplaat
https://www.dcmr.nl/dossiers/dossier-bedrijven-heijplaat.html
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat

 

Dossier
zienswijze geluid wijplaat 290420