Verkeer & Veiligheid

Heijplaat ligt op een schiereiland omringd door (zware) industrie en haven.

Doelstellingen
Nader in te vullen.

Organisatie
Nader in te vullen.

AED
Heijplaat heeft twee publieke AED’s (Automatische Externe Defibrillators) en diverse getrainde burgerhulpverleners voor als iemand een (mogelijke) hartaanval krijgt. Eén AED hangt bij SV RDM, Arie Den Toomweg 40. Deze AED is 24/7 bereikbaar vanaf de buitenzijde, nabij de hoofdingang. Een tweede publiek AED hangt aan de buitenzijde van café-restaurant Courzand, Courzandseweg 40. Beide AED’s zijn 24/7 beschikbaar.

Bel bij een noodgeval 112. Burgerhulpverleners die op dat moment aanwezig zijn in ons dorp worden hierna automatisch gealarmeerd wanneer het een (potentiële) hartstilstand betreft.

BuurtWhatsapp
Heijplaat heeft een BuurtWhatsApp: 0629816768. Deze is bedoeld om waarschuwingen te geven, alarm te slaan en instructies hoe te handelen bij gevaarlijke situaties. Aanvullen met spelregels om misbruik te voorkomen.

Calamiteitenplan
Heijplaat ligt op een schiereiland omringd door (zware) industrie en haven. Ieder hier gevestigd bedrijf is wettelijk verplicht om een calamiteitenplan te hebben. Bewoners van Heijplaat zijn door haar unieke ligging minstens even kwetsbaar als er een calamiteit optreedt. Het is bij veel bewoners echter onduidelijk hoe we op zo’n moment dienen te reageren en hoe instanties ons kunnen helpen waar nodig. Speerpunt voor 2019 is dan ook om bewoners te informeren over het calamiteitenplan dat door de Veiligheidsregio en gemeente is opgericht. Zo kunnen we bewoners bewust maken van de omliggende risico’s en handvatten aan reiken over hoe te handelen in risicovolle situaties

Dossier
– artikel AED’s Heijplaat Post winter 2018, p. 20.