Organisatie Wijplaat

Wijplaat is een Stichting zonder winstoogmerk en is te bereiken via e-mailadres wijplaat@gmail.com.

Wijplaat bestaat uit een Algemeen Bestuur en Themateams en wordt bijgestaan door Adviseurs. Wijplaat behartigt de belangen van bewoners van Heijplaat versus externe partijen, zoals de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, DCMR, Woonbron, enz.