Doelstellingen

Belangenbehartiging voor bewoners van Heijplaat, alsook het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in onze wijk.

Profiel wijkbewoners

In 2017 had Heijplaat 1.365 inwoners (exclusief nieuwbouw). Heijplaat telde in totaal 685 huishoudens. Deze bestonden uit 42% één-, 24% twee- en 34% huishoudens met één of meer kinderen. 74% was een huurwoning; 24% een koopwoning. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning was euro 131.000.

Qua leeftijd is 15% tussen 0 en 14 jaar, 13% tussen 15 en 24 jaar, 24% tussen 25 en 44 jaar, 32% tussen 45 en 64 jaar, en 16% is 65 jaar of ouder. 35% van de mensen is gehuwd en 48% is ongehuwd. 65% van de bewoners was autochtoon; 35% is allochtoon. Het gemiddelde inkomen bedraagt zo’n euro 20.000.

Bron: CBS 2017