Contact & Communicatie

E-mailadres
Het e-mailadres van Heijplaat Online is: heijplaatonline@gmail.com.

Gebruik van media
Heijplaters en belangrijke externe stakeholders (zoals gemeente, overige instanties, bedrijven) willen we bereiken via de traditionele kanalen (zoals flyers, het wijkblad, bewonersbijeenkomsten) en met de nieuwe media (website en social media). De nieuwe media geven de mogelijkheid om snel informatie te delen en bewoners inspraak te geven over onderwerpen, bijvoorbeeld door het houden van peilingen. De oude media geven de benodigde ruimte tot verdieping en discussie. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste communicatiekanalen.

Heijplaat Post
Het wijkblad Heijplaat Post komt 4x per jaar uit. Hier worden voor het dorp belangrijke onderwerpen uitgediept en thema’s m.b.t. gebiedsontwikkeling gedeeld. Het blad wordt gemaakt voor en door Heijplaters. De reactie nodigt nieuwsbrengers, gastredacteuren, amateurfotografen, puzzelontwerpers e.a. van harte uit om hieraan bij te dragen. De redactie van Heijplaat Post is te bereiken op heijplaatpost@gmail.com.

Dossier

Heijplaat Post winter 2018 jaargang 1 uitgave 4

Heijplaat Post winter 2018

Heijplaat Post herfst 2018 jaargang 1 uitgave 3

Heijplaat Post herfst 2018

Heijplaat Post zomer 2018 jaargang 1 uitgave 2

Heijplaat Post zomer 2018

Heijplaat Post lente 2018 jaargang 1 uitgave 1

Heijplaat Post lente 2018

Websites
De website Heijplaat Online is bedoeld om algemene informatie, nieuws, agenda, vergunningen (aanvullen) over Heijplaat te delen. Heijplaat Online is te bereiken op heijplaatonline@gmail.com.

Naast Heijplaat Online beschikt Heijplaat over een andere algemene website met nuttige informatie: http://www.heijplaat.com. Hier wordt o.a. de historie van de VWH en Historisch Heijplaat uitgebreid behandeld.

Heijplaat Online is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Deze media zijn uitermate geschikt voor actueel nieuws, uitnodigingen en (feedback over gehouden) peilingen. Het houden van peilingen vinden we zeer waardevol om u als bewoner bij actuele onderwerpen te betrekken en uw mening over belangrijke onderwerpen te vragen. De BuurtWhatsApp is bedoeld om waarschuwingen te geven, alarm te slaan en instructies hoe te handelen bij gevaarlijke situaties.