Cameraplatform Haven Rotterdam (CHR)


Leestijd: < 1 minuut
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 11 oktober 2023, 11:04

Beste heer, mevrouw, Recent hebben wij geïnformeerd over de introductie van cameratoezicht in de haven. Naar aanleiding van deze brief zijn wij geattendeerd op het feit dat 1 camera, op de hoek van de Eemhavenweg en de Arie den Toomweg in principe mee kan kijken in het Dorp. U begrijpt dat dir natuurlijk niet de bedoeling is. Her doel van het cameratoezicht is ondersteuning van de douane en de zeehavenpolitie bij het uitvoeren van hun taken. We hebben dan ook de bewuste camera softwarematig zo ongeregeld dat hij niet in huizen/woningen kan/mag kijken. Her dichtplak van de bewuste camera is bijgevoegd bij deze brief. Verdere achtergrondinformatie over het project is te vinden op de website www.havencamera.nl. Hier zal terzijnertijd, als de camera operationeel is, ook een filmpje geplaatst worden, waar u kunt zien hoe de software het kijken naar de woningen blokkeert. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele toelichting altijd bereid, Met vriendelijke groet, Mede namens de convenantpartners Jeroen van Meel Projectmanager Port Development

Geef een reactie