Rapport: Gebruik Waterbus Lijn 18 door bewoners Heijplaat

De resultaten van de enquête zijn bekend. In het bijgevoegde rapport “Gebruik Waterbus Lijn 18 door bewoners Heijplaat” kunt u deze resultaten lezen.

Na 15 april volgt een reactie op de uitslag van de enquête. Daarna volgt meer nieuws.

Gebruik Waterbus Lijn 18 door bewoners Heijplaat rapport Onderzoek en Business Intelligence