Aangevraagde omgevingsvergunning Eemlandweg 14

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Eemlandweg 14, 3089KS, vervanging NSA 150 kV-station Rotterdam Waalhaven (aanvraagdatum 11-09-2020, dossiernummer OMV.20.09.00275).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.