Dossier Gymzaal

Brief ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning 28 januari 2020

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING GYMZAAL HEIJPLAAT

BESTEMMINGSPLAN HET NIEUWE DORP, HEIJPLAAT ONDERDEEL WATERPARAGRAAF 21 December 2012

Verkennend bodemonderzoek “Het Nieuwe Dorp, fase X” te Rotterdam 13 juni 2018

ACTIVITEITENPLAN HERONTWIKKELING HEIJPLAAT ONDERBOUWING AANVRAAG FLORA- EN FAUNAWET 14 oktober 2011