Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Namens het College van burgemeester en wethouders maakt de Algemeen Directeur van Gemeentewerken Rotterdam bekend dat de volgende melding als bedoeld in artikel 4 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van:

 

Beelen Reststoffen BV d.d. 8 november 2019. De melding betreft het voornemen om op de

Ophemertstraat 9 te Rotterdam, bouw- en sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode tussen 2 december 2019 tot 28 februari 2020 op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

 

Rotterdam, 20 november 2019

Mevr. drs. H.M. Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam

Directie Stadsontwikkeling