geweigerde standplaatsvergunning Rondolaan

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft geweigerd (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012.

Gebied: Charlois

Adres: Rondolaan

Postcode: 3089 PR

Activiteit: verkoop van geringe eet- en drinkwaren

Datum besluit: 2 juli 2019

Status: geweigerd

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het geweigerde besluit binnen zes weken na datum van verzending 2 juli 2019 een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.