Kennisgeving verlengen proceduretermijn STC Group voor het realiseren klimtoren

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Stichting STC-Group B.V.

Locatie : Quarantaineweg 98, 3089 KP Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal veranderen

Voor : Het realiseren van een klimtoren

Aanvraagdatum : 9 april 2019

Verzenddatum : 20 juni 2019

Zaaknummer : 9999120415

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.