Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat

Beste bewoners,

Wij willen jullie graag laten zien dat je als betrokken bewoner van een straat of bij inzet in een Leefbaarheidscommissie van een VVE  zeer veel voldoening kan halen, en je trots voelt dat je er deel vanuit maakt.

Zoals elk jaar hebben we de bloemetjes weer buiten gezet en de Koedoodstraat staat er weer gekleurd op!

Het begon allemaal met een bewonersinnitiatief, misschien ook iets voor uw straat?

We houden onze leefomgeving schoon heel en veilig en dat kan alleen met behulp van Gemeente, Woonbron en de bewoners onderling.

Wij zijn trots op onze straat, en ieders inbreng.

Namens de Leefbaarheidscommissie Koedoodstraat

Laura Zaal

Coby van der Schee

Mandy Leemans

Jo Dohmen