Uitnodiging bewonersavond aanpak vliegenoverlast Heijplaat 2019

stichting wijplaat uitnodiging brainstormsessie thema verbinding

Aanpak vliegenoverlast Heijplaat 2019

De afgelopen jaren hebben de bewoners van Heijplaat last gehad van vliegenoverlast. Wij willen u graag informeren over het plan van aanpak 2019 voor dit probleem.

Bewonersavond

Daarvoor organiseren we een bewonersavond op woensdag 10 april van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Huiskamer aan de Heysekade 1. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op het plan van aanpak van vliegenoverlast dit jaar. De aanpak vliegenoverlast 2019 is in samenwerking met Belangenorganisatie WIJplaat tot stand gekomen.

Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR aanwezig en beantwoorden we graag uw vragen.

Informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met Mw. I. Schalks, omgevingscommunicatie, telefoon 010-498 4184 of via e- mail ir.schalks@rotterdam.nl.

Of kijk op de website van de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast- heijplaat/ en https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegen/