Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 9

Gemeenteblad van Rotterdam
Datum publicatie
21-02-2019 09:00
Rotterdam
Gemeenteblad 2019, 41882

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Ophemertstraat 9, 3089JD, realiseren van een bedrijfsgebouw met kantoor, voor de op- en overslag van goederen en aanleggen van een in-/uitrit (aanvraagdatum 15-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00278)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.