Aangevraagde omgevingsvergunning Ophemertstraat 85

Gemeenteblad
Datum publicatie
20-02-2019 09:00
Rotterdam
Gemeenteblad 2019, 39823

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Ophemertstraat 85 of kadastraal perceel CLS00-A-3687-G, 3089JD, bouwen steiger; verplaatsen kantoor, loods e.d. Kantoor is voormalige brug van een schip en wordt naar deze locatie overgebracht en staat op stalen palen (aanvraagdatum 12-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00206).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.