Kennisgeving verlengen proceduretermijn SUEZ Recycling Services

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : SUEZ Recycling Services

Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het definitief in bedrijf nemen van akief koolfilter ten behoeve van verwijdering geurcomponenten

Aanvraagdatum : 21 december 2018

Verzenddatum : 12 februari 2019

Zaaknummer : 9999106539

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.