Aangevraagde omgevingsvergunning nabij Eemhavenweg 40

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

nabij Eemhavenweg 40 (kadastrale percelen PNS00-B-4363, 4805 en 6710), 3089KG, realiseren van een bedrijfshal met kantoren voor de op- en overslag van goederen en aanleggen van een in-/uitrit aan de Eemhavenweg (aanvraagdatum 21-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00348)

Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.