Aangevraagde omgevingsvergunning Bunschotenweg 131

Gemeenteblad

Jaargang 2018
Nr. 236085

Gepubliceerd op 6 november 2018 09:00

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bunschotenweg 131, 3089KB, nieuwbouw van een montagehal/werkplaats (aanvraagdatum 01-11-2018, dossiernummer OMV.18.11.00005).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.