Gemeente Rotterdam – Exploitatievergunning – Arie den Toomweg 40


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 31 juli 2018, 18:31

HEIJPLAAT De burgemeester van Rotterdam heeft besloten een exploitatievergunning te verlenen voor: de inrichting: Sportvereniging R.D.M. adres: Arie den Toomweg 40 postcode: 3089 KA te Rotterdam Geldig vanaf: 20 juli 2018 Geldig tot en met: 20 juli 2023 Kenmerk: hv.P.0058441.2018 Datum besluit: 20 juli 2018 Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team Horeca Vergunningen, tel. 010 – 267 25 00 of per mail horecavergunningen@rotterdam.nl. Hoe kunt u bezwaar maken? Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten, naam en adres van de indiener, telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is, datum bezwaarschrift, de gronden van het bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 – 267 63 00. U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje ‘Formulier’ op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

verleende omgevingsvergunning Gieterijweg 3


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAAT Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Gieterijweg 3, 3089JZ, voor de plaatsing van een metaalbewerkingsmachine worden twee kuilen als buffer gemaaktwaarin een stalen bak wordt geplaatst. Voor het gebruik van de units zijn de vloeren reeds op één niveau gebracht. Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen. ( datum besluit 23-07-2018, dossiernummer OMV.18.06.00418). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

verleende omgevingsvergunning Zaltbommelstraat 10


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAAT Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Zaltbommelstraat 10 , 3089JK, milieuneutrale verandering opslag houtpellets. Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu), ( datum besluit 23 -07-2018, dossiernummer OMV.18.05.00533). Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Wederom brand bij Renewi


Leestijd: 3 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 22 juli 2018, 20:19

HEIJPLAATZondag 22 juli 2018 rond 19:15 uur brak er wederom brand uit in containers van Renewi bij de locatie aan de Ophemertstraat in Heijplaat. De melding kwam binnen als een autobrand, waarbij de brandweer met spoed voor een middelbrand ter plaatse diende te komen. Het bleek uiteindelijk te gaan om containers welke waren gevuld met matrassen en dit zorgde voor een grote hoeveelheid rookontwikkeling. De brand breidde zich uit naar omliggend afval en zorgde voor een grote vlammenzee op het terrein. De brandweer schaalde rond 19:30 uur op naar grote brand. De brandweer kreeg hulp van het havenbedrijf die met blusboten de brandweerwagens van water heeft voorzien. Vanwege de hoeveelheid rook die vrij kwam bij de brand, is rond 20:50 uur een NL-Alert bericht verspreid om omwonende te waarschuwen, hierin werd geadviseerd indien de omwonende last van de rook had ramen en deuren gesloten dienden worden te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. Rond 21:30 uur hebben meetploegen in de omgeving diverse metingen verricht, maar niets bijzonders gemeten. Brandweer heeft ’s nachts nog enkele uren geblust. Met o.a. een shovel en een kraan is het het afval uit elkaar getrokken om goed te kunnen blussen. Rond 4 uur werden de blusslangen weer ingepakt en gingen de laatste voertuigen retour naar de kazerne. Dinsdag brak er ook al brand uit in matrascontainers bij Renewi wat ook toen gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de branden is. Brand Renewi 22 juli 2018 Brand Renewi 17 juli 2018 Brand Renewi 4 juni 2017 Brand Van Gansewinkel 3 april 2017 Brand Van Gansewinkel 9 juli 2016 Brand Suez 3 november 2016 Brand Sita 19 mei 2014
De brandweer kreeg om 19:15 een melding dat bij Renewi een grote brand is. De brandweer is ter plaatse en bij de brand komt veel rook vrij. Update 6:43 Brandweer heeft vannacht nog enkele uren geblust. Met oa een shovel is het vuil uit elkaar gehaald om goed te blussen. Rond 4 uur werden de blusslangen weer ingepakt en gingen de laatste voertuigen retour naar de kazerne. Update 0:09 De rookontwikkeling is flink afgenomen. Brandweer is nog zeker enkele uren aan het blussen. Update 21:51 Met een kraanwagen wordt het vuil uit elkaar getrokken om de brand volledig uit te maken. Brandweer verwacht dat het blussen nog enkele uren gaat duren. Let op indien de rook dermate ernstig is, wordt door de politie de toegang tot het dorp ontzegd, totdat de rook weer minder is. Update 21:36 Meetploegen van de brandweer controleren de omgeving op rook en stankoverlast. Update 20:55 Omdat veel rook vrijkomt bij het blussen, kan dat (stank)overlast geven in de omgeving. Daarom is zojuist een NL-Alert verzonden met de melding: sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit als u last heeft van de rook. Update 20:47 Door het blussen koelt de rook af en blijft de rook lager hangen. Update 20:31 Het betreft een brand van in en naast containers met oa matrassen en huisvuil. Update 20:25 Brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. Het havenbedrijf ondersteunt met de levering van water uit de Waalhaven. [wpvideo Bp90fG09 ][wpvideo CWIDxqMY ]

Brand Renewi


Leestijd: 2 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 17 juli 2018, 20:30

HEIJPLAATDinsdag 17 juli 2018 rond 20:30 uur brak er brand uit in vijf containers op het terrein van Renewi locatie Ophemertstraat in Heijplaat. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om deze containers, welke waren gevuld met matrassen, te blussen. Dit zorgde voor een grote hoeveelheid rookontwikkeling. Gelukkig trekt de rook omhoog en trekt in noordwestelijke richting van het dorp af. Waardoor deze voor weinig overlast zorgt. Ook waren twee vaartuigen van de Havendienst onderweg naar de brand, maar deze zijn niet ingezet. Rond 21:30 uur werd het sein brand meester gegeven. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de brand is.
Update 21:25 Het sein brand meester is gegeven. Update 21:05 De brand nagenoeg uit. Er komt bijna geen rook meer vrij en de brandweer is aan het nablussen tot de brand volledig uit is. Update 20:47 Bij de brand komt veel rook vrij. Gelukkig trekt de rook omhoog en trekt in noordwestelijke richting van het dorp af. Waardoor deze voor weinig overlast zorgt. De brandweer kreeg om 20:36 een melding dat bij Renewi enkele containers met matrassen in brand staan. De brandweer is ter plaatse en geeft aan dat de brand zich niet verder kan uitbreiden. [wpvideo pmgj453s ]

Aangevraagde omgevingsvergunning RDM-straat 1


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 30 juli 2022, 22:38

HEIJPLAAT Jaargang 2018 Nr. 152286 Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). RDM-straat 1, 3089JS, melding brandveilig gebruik i.v.m. de Harbour Run. Dit is een obstacle run over haventerreinen. Hierbij wordt er tevens door diverse loodsen gelopen (aanvraagdatum 11-07-2018, dossiernummer OMV.18.07.00273). Informatie aangevraagde vergunningen. De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning Courzandseweg 45


Leestijd: < 1 minuten
Door: Heijplaat Online


Laatste update: 5 maart 2022, 11:25

HEIJPLAAT Jaargang 2018 Nr. 152601 Gepubliceerd op 16 juli 2018 09:00 Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
  • Courzandseweg 45, 3089PE, het aanleggen van een in-/uitrit (datum besluit 10-07-2018, dossiernummer OMV.18.06.00333).
Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.