Aangevraagde vergunning Courzandseweg 45

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Courzandseweg 45, 3089PE, aanleggen van een in-/uitrit aan het voorerf, om op eigen terrein te kunnen parkeren (aanvraagdatum 16-06-2018, dossiernummer OMV.18.06.00333)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.