Aangevraagde vergunning Scheepsbouwweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Scheepsbouwweg 1, 3089JW, beperkte aanpassing van een aantal hallen en kantoorruimten op de RDM campus in Rotterdam, ten behoeve van de afdeling Mobiliteit van het Techniek College Rotterdam (aanvraagdatum 15-06-2017, dossiernummer OMV.17.06.00257)
 
Informatie aangevraagde vergunningen:
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.