SUEZ Recycling Services plaatsen koolfilter

 
Kennisgeving aanvraag

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf : SUEZ Recycling Services
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam Activiteit :Bouwen
Voor : Het plaatsen van een koolfilter Aanvraagdatum: 18 april 2017
Zaaknummer :999940470
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.
Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via http://www.overheid.nl.