Gemeenteblad Aangevraagde omgevingsvergunning Boudewijns-Hartslandstraat 3

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– Boudewijns-Hartslandstraat 3, 3089SH, plaatsen van een schuur (aanvraagdatum 30-03-2017, dossiernummer OMV.17.03.00513).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.