Gemeenteblad Aangevraagde vergunning Waalhavenweg 50

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Waalhavenweg 50, 3089JJ, aanbrengen nieuwe overheaddeur in zuid-oostgevel (aanvraagdatum 07-03-2017, dossiernummer OMV.17.03.00082).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.