aangevraagde vergunning ophemertstraat 42, torenkranen (22-03-2017)

22 maart 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Ophemertstraat 42, 3089JE, nieuwbouw en verplaatsaen van torenkranen (aanvraagdatum 14-03-2017, dossiernummer OMV.17.03.00211).
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.