aangevraagde vergunning droogdokweg 71 , schotelantenne (15-03-17)

15 maart 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Droogdokweg 71 , 3089JN,(Schotel)antenne plaatsen ( aanvraagdatum 13-03-2017, dossiernummer OMV.17.03.00182).
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.