Aanvraag omgevingsvergunning Heysekade 3a

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten
Locatie: Heysekade 3A, 3089TE Rotterdam
Activiteit: Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor: Heijplaat eerste fase
Aanvraagdatum: 17 januari 2017
Zaaknummer: 999929185

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.