Gemeenteblad Verlengen proceduretermijn ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Bedrijf: Energie exploitaite Rijswijk-Buiten
Activiteit: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Voor: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim‘ op Rotterdam Heijplaat
Aanvraagdatum: 21 november 2016
Verzenddatum:16 januari 2017
Zaaknummer: 999922847

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.