Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit
: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor
: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim‘ op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum
: 21 november 2016

Zaaknummer
: 999922847

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.