Afscheidsborrel Courzand 

Heijplaat Online 26 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 10:48 uur

Donderdagavond 26 januari was de afscheidsborrel van chefkok Peter van Wel en Marco Groenenboom.
Sinds 2008 waren beide heren mede-eigenaar van café restaurant Courzand. De heer Groenenboom kwam in 1998 in dienst als ober bij de toenmalige eigenaren de heer en mevrouw Versluis. Een aantal jaren later werd hij bedrijfsleider. Chefkok Van Wel is 20 jaar in de keuken van Courzand werkzaam geweest. In 2005 werd hij uitgeroepen tot leermeester van het jaar Zuid-Holland. 
De avond werd muzikaal omlijst en er kon afscheid van beide heren worden genomen. 
Vanaf 26 januari sluit Courzand voor een verbouwing die een maand gaat duren.
Eigenaren op een rijtje

  • Van 2008 tot 2017 waren de heer Van Wel en de heer Groenenboom eigenaar. 
  • Van 1995 tot 2008 waren de heer en mevrouw Versluis eigenaar. 
  • Van eind jaren ’80 tot 1995 was de heer Bouma eigenaar. 
  • Van ? Tot eind jaren ’80 was de heer Du Buf eigenaar. In 1971 splitste de heer Du Buf de zaal met een tussenwand en verlaagde het plafond. 
  • ——-
  • In 1915 werd het gebouw gebouwd. 

51.89338444.4208437

Gemeenteblad Verlengen proceduretermijn ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Heijplaat Online 26 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.
Bedrijf: Energie exploitaite Rijswijk-Buiten
Activiteit: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Voor: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat
Aanvraagdatum: 21 november 2016
Verzenddatum:16 januari 2017
Zaaknummer: 999922847
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

aangevraagde vergunning quarantaineweg 1, uitkijkpost (23-01-17)

Heijplaat Online 26 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

23 januari 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Quarantaineweg 1, 3089KP, Een houten uitkijkpost annex rustplaats van larixhout voor bezoekers van de voormalige Quarantaine- Inrichting bij Heijplaat. Nina’s Treehouse ( aanvraagdatum 18-01-2017, dossiernummer OMV.17.01.00239).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde vergunning heijplaatweg 7, bedrijfsunits (23-01-17)

Heijplaat Online 26 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

23 januari 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
nabij Heijplaatweg 7, 3089JC of kadastraal object CLS00 – A – 3625 – G, Inbouw van bedrijfsunits (unit 4 Grofsmederij) in hoofdgebouw ( aanvraagdatum 18-01-2017, dossiernummer OMV.17.01.00236).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

aangevraagde vergunning arie den toomweg 31, gevelwijziging (19-01-17)

Heijplaat Online 19 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

19 januari 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Arie den Toomweg 31, 3089KA, plaatsen van een extra overheaddeur in de zijgevel van een bedrijfspand, aan de zijde van de havenkade (aanvraagdatum 12-01-2017, dossiernummer OMV.17.01.00139)
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Ontwerp-omgevingsvergunning Heijplaatweg 7 (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht)

Heijplaat Online 19 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben op 9 september 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht voor de inrichting aan de Heijplaatweg 7, 3089 JC Rotterdam.
Het betreft een inrichting voor de bouw en reparatie van schepen, vervaardiging en onderhoud van afmeersystemen, alsmede het bunkeren en afmeren van schepen.
De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door uitbreiding met een nieuwe loods en het in werking hebben van de inrichting na die verandering (actualisering van de vergunde situatie door middel van een revisievergunning).
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017 op de volgende plaatsen inzien:

de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).
Zienswijze
Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Inlichtingen
De heer A. Malkoc van de DCMR, telefoon: 010 – 246 80 48.
Zaaknummer: 999914664.

Maskerade-project Heywonen wint Duurzaamheidsprijs D66 Zuid-Holland

Heijplaat Online 19 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:38 uur

De Duurzaamheidsprijs van D66 Zuid-Holland is in het Zoetermeerse Stadstheater gewonnen door het project Maskerade. Het Maskerade-project Heywonen, in de Rotterdamse wijk Heijplaat, kon rekenen op de meeste steun uit het publiek. Namens Heywonen nam Will Troch de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland 2016 in ontvangst uit handen van professor Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Wageningen.
Als juryvoorzitter benadrukte Vellinga de hoge ambitie van Maskerade om werkelijk duurzame woningen te bouwen in binnenstedelijk gebied. Behalve minimalisatie van het energieverbruik zoals gebruikelijk is bij nul-op-de-meter woningen, werden ook duurzame materialen toegepast in de voorbeeldwoning op Heijplaat in Rotterdam. 
D66 Zuid-Holland vindt een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van onze provincie belangrijk. Daarom organiseert D66 Zuid-Holland jaarlijks de verkiezing van de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland. Met de uitreiking van de prijs willen zij inwoners, ondernemers en overheden stimuleren het belang van een gezonde leefomgeving samen met hen te onderstrepen. Via de website van D66 Zuid-Holland kon iedere geïnteresseerde, ook als zij niet lid waren van D66, stemmen op een viertal duurzame initiatieven uit de regio. 

Gemeenteblad: Aanvraag omgevingsvergunning ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat

Heijplaat Online 11 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf: Energie Exploitatie Rijswijk-Buiten

Activiteit
: Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Voor
: Aanleg van 170 gesloten bodemenergiesystemen voor het project ‘Het Verborgen Geheim’ op Rotterdam Heijplaat.

Aanvraagdatum
: 21 november 2016

Zaaknummer
: 999922847
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

aangevraagde vergunning droogdokweg 40, verbouwing (10-01-17)

Heijplaat Online 11 januari 2017 %the_time()%
Laatste update: 5 maart 2022, 11:25 uur

10 januari 2017
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Droogdokweg 40, 3089JL of kadastraal object CLS00 – A – 3929 – G, verbouwing schakelstation tot ontwerpstudio ( aanvraagdatum 08-01-2017, dossiernummer OMV.17.01.00075).
Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.