aangevraagde vergunning heysekade 1, bouwen 29 woningen (03-11-16)

03 november 2016
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
nabij Heysekade 1 (kadastraal perceel CLS00-A-4692), 3089TE, realiseren van 29 nul-op-de-meter woningen (Het Verborgen Geheim – bouwveld 6) (aanvraagdatum 01-11-2016, dossiernummer OMV.16.11.00008)
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.