aangevraagde vergunning aurorastraat 4, kappen 3 bomen (02-09-16)

HEIJPLAAT – 02 september 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Aurorastraat 4, 3089PC, kappen van 3 bomen aan de zijkant van de tuin. De bomen hebben een slechte kwaliteit en zijn niet meer veilig meer voor de woonomgeving. (aanvraagdatum 01-09-2016, dossiernummer OMV.16.09.00008)
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt