aangevraagde vergunning elimstraat/waarderstraat, kappen (26-08-16)

HEIJPLAAT – 26 augustus 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nabij Elimstraat 8 (kadastraal perceel CLS00-C-832), 3089SL, kappen van 11 populieren voor de woningen Elimstraat en Waarderstraat in verband met rioleringswerkzaamheden (aanvraagdatum 24-08-2016, dossiernummer OMV.16.08.00326)
Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.