concept-omgevingsvergunning scheepsbouwplein 3 (24-08-2016)

HEIJPLAAT – 24 augustus 2016
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 21 april 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van de Haas Rotterdam voor de inrichting aan de Scheepsbouwweg 3, 3089 JX Rotterdam.
Het betreft een inrichting voor een scheepswerf ten behoeve van het onderhouden, repareren en renoveren van vaartuigen zoals sleepboten, multicats en pleziervaartuigen..
De aanvraag betreft het oprichten en inwerking hebben van een scheepswerf.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.
Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 25 augustus 2016 tot en met 5 oktober 2016 op de volgende plaatsen inzien:
de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Inlichtingen

De heer A. Frederiks van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 90.

Zaaknummer: BES98513981.