BuurtWhatsApp

Wat is een BuurtWhatsApp?

Deze BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in Heijplaat. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Wat is het doel van een Buurt WhatsApp?

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in Heijplaat verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Er zijn dus een aantal spelregels opgesteld voor deelname aan de BuurtWhatsApp in Heijplaat.

1. Omtrek

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in Heijplaat. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen.

2. Verdachte situaties/heterdaad

Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

3. Delen van foto’s en video’s

Foto’s en video’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Wees dus terughoudend met het delen van foto’s en video’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

4. Geen overbodige berichten

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt.

De BuurtWhatsApp wordt dus alleen als alarmsysteem gebruikt. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.

5. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Intresse?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de Heijplaat buurt WhatsApp kunt u een app sturen naar 0629816768 met de mededeling dat u aan de Buurt WhatsApp wilt deelnemen.