concept-omgevingsvergunning reeweg 31 (06-04-2016)

06 april 2016
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben het voornemen de op 12 juli 2002 aan Belastingdienst Douane Rotterdam verleende vergunning voor de inrichting aan de 

Reeweg 31, 3089 KM Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.
Het betreft een inrichting voor de controle van lading van vrachtwagens en containers. 

De wijziging betreft het intrekken van de verbodsbepaling voor het behandelen van vrachtwagens met gevaarlijke stoffen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te wijzigen.
Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 7 april 2016 tot en met 18 mei 2016 op de volgende plaatsen inzien:
de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de Stadswinkel Feijenoord, Maashaven O.z. 230 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de Stadswinkel Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);

de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Inlichtingen

De heer R. van Eden van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 57.

Zaaknummer: 98502219, DMS-nummer: 22119831.