Jaarrapport van de meldkamer DCMR “Milieumeldingen in Rijnmond – gegevens over 2015”

Uniport Multipurpose Terminals (Waalhaven)
in 2015 registreerde de meldkamer 287 klachten over geluid afkomstig van schepen gelegen bij Uniport. De overlast werd hoofdzakelijk veroorzaakt door processen
die nodig zijn voor de stroomvoorziening aan boord van schepen. Deze vorm van geluidoverlast wordt beschouwd als indirecte hinder. De omgevingsvergunning is niet van toepassing op dergelijke hinder. Heijplaat wordt omringd door scheepvaartgerelateerde bedrijven die alle kunnen zorgen voor geluidoverlast in de wijk. Met geluidmetingen wordt inzichtelijk gemaakt wat de aard, oorsprong en impact is van de ondervonden hinder.
Naar aanleiding van eerder uitgevoerde geluidmetingen, overleggen met gemeente, het Havenbedrijf Rotterdam, Uniport, DCMR en bewoners zijn twee maatregelen genomen die een groot deel van de hinder hebben weggenomen. De eerste maatregel betreft het zo vaak als mogelijk omgekeerd afmeren van de schepen bij Uniport. Dit houdt in dat de uitlaten van de schepen richting de Nieuwe Maas zijn gericht en niet richting de woonwijk. Daarnaast vaart de lijndienst die voor de grootste overlast zorgde
sinds augustus 2015 niet meer op Uniport. Hoewel een eerste waardevolle slag is gemaakt in het bestrijden van
de geluidoverlast blijft dit probleem onder de aandacht. Het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, bewoners en DCMR blijven in overleg om tot een blijvende acceptabele situatie te komen.

Bron: http://www.dcmr.nl/over-dcmr/publicaties/mlilieumeldingenrapport-2015.html,
pagina 48.