Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Sita Nederland Holding

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.
Bedrijf : Sita Nederland Holding
Locatie : Waalhavenweg 50, 3089 JJ Rotterdam
Activiteit : Bouwen en Reclame
Voor : Het plaatsen van handelsreclame
Aanvraagdatum : 5 januari 2016
Zaaknummer :98499156

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via http://www.overheid.nl. DMS-nummer: 22080829.