aangevraagde vergunning droogdokweg 71, rooien (28-12-15)

29 december 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nabij Droogdokweg 71, 3089JN bij Vopak (nieuw)of kadastraal CLS00 – A – 4456 – G, Het rooien van 5 bomen aan de noordzijde van het gebouw( aanvraagdatum 24-12-2015, dossiernummer OMV.15.12.00399).

Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.