aangevraagde vergunning bunschotenweg 139, overkapping (17-11-15)

17 november 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bunschotenweg 139, 3089KB, overkapping parkeerterrein d.m.v. staalconstructie (aanvraagdatum 13-11-2015, dossiernummer OMV.15.11.00240)

Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd

Heijplaat aangevraagde vergunning bunshotenweg 139, overkapping (17-11-15)

Heijplaat aangevraagde vergunning bunshotenweg 139, overkapping (17-11-15)