aangevraagde vergunning zeven provincienplein 10, woning (22-10-2015)

22 oktober 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aangevraagde vergunning Zeven Provincienplein 10, 3089SX, bouwen tijdelijke woning (aanvraagdatum 14-10-2015, dossiernummer).

Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

aangevraagde vergunning zeven provincienplein 10, woning (22-10-2015)