aangevraagde vergunning quarantaineweg 10 , kappen (16-09-15)

16 september 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nabij Quarantaineweg 10, 3089KP, of kadastraal perceel CLS00 – A – 3961 – , rooien van 2 populieren i.v.m. slechte kwaliteit. Geen herplant (aanvraagdatum 14-09-2015, dossiernummer OMV.15.09.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen
Op dit moment kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen, dit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

heijplaat aangevraagde vergunning quarantaineweg 10 , kappen (16-09-15)