AANGEVRAAGDE VERGUNNING BUNSCHOTENWEG 125 OVERKAPPING 20-07-15

20 juli 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bunschotenweg 125, 3089KB, realiseren van een overkappinng ( aanvraagdatum 10-07-2015, dossiernummer OMV.15.07.00137).

Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Heijplaat AANGEVRAAGDE VERGUNNING BUNSCHOTENWEG 125 OVERKAPPING 20-07-15