AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING ARIE DEN TOOMWEG 37 UITRIT (23-06-15)

24 juni 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Arie den Toomweg 37 3089 KA PNS00 – C – 901 – G, Uitrit aanleggen of veranderen ( aanvraagdatum 12-06-2015, dossiernummer OMV.15.06.00237).

Informatie aangevraagde vergunningen
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Heijplaat AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING ARIE DEN TOOMWEG 37 UITRIT (23-06-15)